ПОЛИТИКА О ПРИВАТНОСТИ

British Council је међународна организација за културне односе и образовање из Велике Британије. Градимо поверење и разумевање између становника Велике Британије и других земаља света.Ми прикупљамо и користимо личне информације да бисмо појединцима понудили информације, производе и услуге. Ова политика ће се примењивати на свим локацијама где радимо, укључујући где локални прописи не постоје, на све облике информација – и електронских и физичких – и на све системе коришћене за прикупљање, складиштење, обраду и пренос информација. У земљама где су на делу другачији закони о заштити приватности и података, ми ћемо се ускладити с тим законима докле год задовољавају међународно прихваћене принципе приватности и праведну праксу о информацијама.BRITISH COUNCIL ПОСВЕЋЕН ЈЕ:• заштити поверљивости, интегритета и доступности информација које прикупља, архивира и преноси у складу са британским законима и међународном добром праксом, и задовољавању правних захтева и њихових уговорних обавеза• објашњавању зашто су личне информације потребне и да тражи само оне личне информације које су потребне• заштити добијених информација и уверавању да само они којима су информације потребне могу добити приступ• дељењу личних информација само унутар British Council и са другим организацијама где је такво дељење неопходно или где постоји пристанак појединца• омогућавању људима да захтевају приступ личним информацијама које имају о њима и да се жале ако сматрају да су њиховe информације погрешно употребљене• не чувају личне информације дуже него што је неопходно• предузимању мера заштите права и слобода појединаца чије личне информације могу бити пренете у државе са другачијим законима о заштити података• осигуравању да кршења безбедности информација, стварна или на која се сумња, буду пријављена референту за безбедност информација British Council и обавезно се спроведе истрага• примени ових стандарда на ланац набавке и партнере испоруке• годишњој процени и мерењу завршености њихове безбедности информација. Обезбедићемо адекватне и одговарајуће изворе да применимо ову политику и осигураћемо да се проследи и схвати.British Council ће разматрити ову изјаву глобалне политике годишње да би осликавала нове правне и прописне развоје и да осигура добру праксу.Ова изјава глобалне политике одобрена је од стране Сер Кирана Девејна, Извршног директора, фебруара 2016, и треба бити размотрена у фебруару 2017.