Create new account

We need your name so it can be printed on the certificate when you complete the programme.

A valid email address. All emails from the system will be sent to this address. The email address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by email.

Mund të përdorësh hapësira, pika, viza ndarëse, apostrof dhe nënvizim. Shenjat e tjera të pikësimit nuk lejohen.

Provide a password for the new account in both fields.

Data e lindjes

British Council do të përdorë informacionet që ju jepni në lidhje me përpunimin e regjistrimit tuaj. Bazë ligjore për përpunimin e informacioneve tuaja është pajtimi me Termet tonatë përgjithshme.

Mbrojtja e të dhënave

British Council është në përputhje me ligjin për mbrojtjen e të dhënave në MB dhe ligjet në shtetet e tjera që përmbushin standarde të pranueshme ndërkombëtarisht.

Keni të drejtën të kërkoni një kopje të informacioneve që kemi për ju dhe të drejtën të na kërkoni të korrigjojmë pasaktësitë në ato informacione. Nëse keni shqetësime për mënyrën se si i kemi përdorur informacionet tuaja personale, keni po ashtu të drejtën e ankesës te një rregullator i privatësisë.

Për informacione më të detajuara, ju lutem referojuni seksionit të privatësisë në uebfaqen tone www.britishcouncil.org/privacyose kontaktoni zyrën vendore të British Council.