Креирајте нов кориснички профил

Точна адреса на е-пошта. Сите електронски пораки од системот ќе се испраќаат на оваа адреса. Адресата не е јавно објавена и ќе се користи само доколку имате потреба да ја смените лозинката, или да добивате новости или известувања преку е-пошта.

Може да користите празно место, точка, цртичка, апостроф и долна црта. Не се дозволени други интерпункциски знаци.

Внесете ја лозинката за новиот кориснички профил во двете полиња.

Датум на раѓање

British Council ќе ги употреби Вашите информации кои ќе ги споделите при создавањето корисничка сметка. Правна основа за обработка на Вашите информации е согласноста што ни ја дадовте при процесот на создавање корисничка сметка- Terms and Conditions .

Заштита на податоци

British Council го почитува Законот за заштита на лични податоци на Обединетото Кралство и законите во другите земји што ги исполнуваат меѓународно прифатените стандарди.

Имате право да побарате примерок од информациите што ги имаме за Вас, како и право да побарате да извршиме евентуални корекции на истите. Доколку имате приговор за тоа како ги користиме Вашите лични податоци, исто така имате право да се пожалите пред надлежно тело за заштита на лични податоци.

За подетални информации, Ве молиме посетете ја секцијата за приватност на нашата веб-страница www.britishcouncil.org/privacy или стапете во контакт со локалната канцеларија на British Council.