Micro:bit

micro:bit za nastavnike

Dobrodošli na online kurs "Osnove micro:bit programiranja" za nastavnike! Bilo da tek počinjete da radite sa micro:bitom ili ste već iskusni ICT nastavik, tu ima ponešto za svakoga

Početak
Learn Micro:bit icon

Interaktivno učenje putem videa

Učenje uz video sa stručnjakom za micro:bit! Test znanja sa interaktivnim video pitanjima

Track Micro:bit progress icon

Pratite svoj napredak

Lako pratite svoj napredak, napravite pauzu i nastavite po potrebi

Micro:bit certificate icon

Dokažite svoje znanje

Steknite sertifikat nakon uspješno završenog kursa

Micro:bit device logo

O programu „Škole za 21. vijek“

Škole za 21. vijek je ambiciozni obrazovni program u trajanju od tri godine, koji je osmislio i sprovodi British Council, a finansira vlada Ujedinjenog Kraljevstva, u ukupnom iznosu od 10 miliona funti. Program će omogućiti usvajanje vještina kritičkog mišljenja, rješavanja problema i programiranja za preko milion učenika uzrasta od 10 do 15 godina u zemljama širom Zapadnog Balkana. Ovaj program sprovodimo u partnerstvu sa nadležnim obrazovnim institucijama u zemljama učesnicama. Učenicima će omogućiti da uče na zabavan, interaktivan i inovativan način. Pored sticanja vještina kritičkog mišljenja i rješavanja problema, djeca će steći i praktične vještine kodiranja, i imaće priliku da usavršavaju svoje vještine u praksi na samim uređajima. U sklopu programa, svaka škola će dobiti određeni broj micro:bit uređaja na kojima djeca mogu programirati i koristiti ih za sve školske predmete, kako bi rješavali svakodnevne probleme.

Micro:bit device logo

Započnite svoju micro:bit avanturu

Ovaj kurs će vas voditi kroz 12 modula tokom kojih ćete se upoznati sa micro:bit uređajima i uređivačem blokova. Saznajte više o osnovnim komandama micro:bita, ulazu, izlazu.
Saznajte više o petljama, varijablama, Bulovoj logici, zvuku, ikonama i animaciji.
Naučite da kreirate igrice i povežete se sa blututom, radijom, i eksternim uređajima.
Upoznajte se sa matematikom, varijablama i obradom podataka. Na kraju ćemo vam dati informacije o sljedećim koracima i dodatnim mogućnostima učenja kao što je korišćenje Python-a.

Započnite učenje

British Council i partneri

Micro:bit logo
English Channel logo