POLITIKA PRIVATNOSTI

British Council stvara mogućnosti na međunarodnom nivou kako za ljude u Ujedinjenom Kraljevstvu tako i za one u drugim zemljama i gradi povjerenje među njima širom svijeta. Prikupljamo i koristimo lične podatke kako bismo korisnicima ponudili informacije, proizvode i usluge. Ove politike primjenjujemo u svim zemljama u kojima poslujemo, uključujući i tamo gdje ne postoje lokalni propisi, na sve oblike informacija - elektronske i fizičke - i na sve sisteme koji se koriste za prikupljanje, skladištenje, obradu ili prenos informacija.U zemljama u kojima postoje različiti zakoni o privatnosti i zaštiti podataka, pridržavaćemo se tih zakona u onoj mjeri u kojoj ispunjavaju međunarodno prihvaćene principe privatnosti i fer prakse u oblasti informacione bezbjednosti.BRITISH COUNCIL JE POSVEĆEN SLJEDEĆIM STAVKAMA:• štiti povjerljivost, integritet i pristup informacijama koje prikuplja, skladišti, prenosi i obrađuje u skladu sa zakonima Ujedinjenog Kraljevstva i međunarodnom dobrom praksom, i ispunjava zakonske propise i ugovorne obaveze;• objašnjava zašto su potrebni lični podaci i traži samo one lične podatke koji su potrebni;• štiti pružene informacije i vodi računa da njima mogu pristupiti samo oni kojima je to potrebno;• dijeli lične podatke samo u okviru British Council-a  i sa drugim organizacijama gdje je takvo dijeljenje neophodno ili gdje ima saglasnost korisnika;• dozvoljava korisnicima da zatraže pristup ličnim informacijama koje ima o njima i da ulože pritužbu ako misle da je British Council pogrešno obradio njihove informacije;• ne čuva lične podatke duže nego što je potrebno;• preduzima mjere za zaštitu prava i sloboda korisnika čiji se lični podaci mogu prenijeti u zemlje sa drugačijim zakonima o zaštiti podataka;• obezbjeđuje da svaka povreda ili sumnja u povredu informacione bezbjednosti  bude prijavljena službeniku za informacionu bezbjednost  British Council-a  i da se istrage vode shodno potrebi;

  

• primjenjuje ove standarde na svoj lanac snabdijevanja i partnere za isporuku;• godišnje procjenjuje i mjeri stepen svoje informacione bezbjednosti;Obezbijedićemo adekvatne i odgovarajuće resurse za sprovođenje ove politike kao i da ista bude prenesena i shvaćena.British Council svake godine revidira ovu izjavu o globalnoj politici kako bi se postigla usklađenost sa novim pravnim i zakonskim propisima i osigurao dobru praksu.Izjavu o globalnoj politici odobrio je Sir Ciarán Devane, izvršni direktor, u februaru 2016. godine a revizija je predviđena u februaru 2017. godine.