ZAŠTITA PRIVATNOSTI 

British Council stvara međunarodne prilike za građane ujedinjenog Kraljevstva i drugih zemalja i gradi povjerenje među njima širom svijeta. Prikupljamo i koristimo lične podatke kako bismo pojedincima ponudili informacije, proizvode i usluge.Ova će se politika primjenjivati na svim mjestima na kojima poslujemo, uključujući I mjesta gdje ne postoje lokalni propisi, i na sve oblike informacija, kako elektronske tako i fizičke, na sve sisteme koji se koriste za prikupljanje, pohranu, obradu ili prijenos informacija.U zemljama u kojima postoje različiti zakoni o privatnosti i zaštiti podataka poštivat ćemo te zakone u mjeri u kojoj ispunjavaju međunarodno prihvaćena načela privatnosti i pravične prakse informiranja.

BRITISH COUNCIL SE OBAVEZUJE DA ĆE:• štititi povjerljivost, integritet i dostupnost informacija koje prikuplja, pohranjuje, prenosi i obrađuje u skladu sa zakonom UK i međunarodnom dobrom praksom, te u skladu sa pravnim zahtjevima i ugovornim obvezama;• objasniti zašto su joj potrebni lični podaci i tražiti samo one lične podatke koji su joj potrebni; • štititi informacije koje su joj dane i osigurati da ih mogu dobiti samo oni kojima je pristup takvim informacijama potreban; • dijeliti samo lične podatke unutar British Council-a i drugih organizacija gdje je takva razmjena potrebna ili gdje je pribavljena saglasnost pojedinca; • omogućiti ljudima da zatraže pristup ličnim informacijama koje organizacija ima o njima i da se žale ako vjeruju da su te informacije neprimjereno korištene; • čuvati lične podatke samo onoliko koliko je potrebno; • poduzeti mjere zaštite prava i sloboda pojedinaca čiji se lični podaci mogu prenijeti u zemlje s različitim zakonima o zaštiti podataka; • osigurati da se stvarna ili sumnjiva kršenja sigurnosti informacija prijave službeniku za sigurnost informacija British Council-a, i da se, shodno potrebi, o tim kršenjima provode istrage; • ove standarde primjenjivati na svoje partnere i saradnike; • vršiti godišnju procjenu i mjerenje zrelosti informacijske sigurnosti. Osigurat ćemo adekvatne i prikladne resurse za provedbu ove politike i pobrinuti se da ista bude priopćena i shvaćena. British Council će ovu izjavu o globalnoj politici revidirati svake godine kako bi osigurala da ona odražava nove zakonske i regulatorne promjene i osigurava dobru praksu. Ovu izjavu o globalnoj politici odobrio je Sir Ciarán Devane, glavni izvršni direktor, u februaru 2016. Godine, a ista će se revidirati u februaru ove godine.